•  

    Yüzevler Mh. Torumtay Sk. No:48/B

İŞ MAKİNASI OPERATÖRLÜĞÜ KURSLARIMIZ


Gerekli Evraklar

  • Nüfus cüzdan fotokopisi (Eğer varsa ehliyet fotokopisi de)

  • 2 adet biyometrik fotoğraf

  • Diploma (Aslı veya fotokopisi)

  • Sağlık raporu (Sürücü olur ibareli - Aile Hekiminden alınabilir)

  • Sabıka kaydı (E-devlet şifresi ile alınabilir)

  • İkametgah (E-devlet şifresi ile alınabilir)

Yanda belirtilen evraklar tüm ehliyet sınıfları için zorunlu olarak teslim edilmelidir.

Daha fazla bilgi almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.


BEKO LODER

Kazıcı yükleyici, traktöre monte edilen, kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan iş makineleridir. Bu makineler yabancı kaynaklarda backhoe loader olarak tanınmaktadır. Dilimizde bekoloder olarak kullanılmaktadır.

EKSKAVATÖR

Ekskavatör, palet ve tekerlek seviyesinden üst ve alt seviyelerde kazı yapma, üst tabanları kırma, sıyırma, kanal şeklinde kazı yapma ve yükleme işleri yapan iş makineleridir. Temel ve Kanal açma, Kara ve Demir yolu inşasında, Baraj yapımlarında, Taş ve Maden Ocakları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

FORKLİFT

Forklift; Çeşitli malzemenin yüklenmesi, indirilmesi ve istiflenmesinde kullanılan makinelerdir.

GREYDER

Greyderler; Kanal, Yol, Hendek açma, Yüzey tesviyesi, Şev kesme ve Malzeme serme gibi işleri yapan iş makinesidir. Yol, baraj yapımı, inşaat ve orman gibi işlerde kullanılmaktadır.

LODER

Yükleyiciler; Temel Kazma, Doldurma, Serme, Yükleme ve Taşıma işleri yapan iş makinesidir. Temel Hafriyat, İnşaat İşleri, Mermer Ocakları, Yol Yapımı, Tomruk Taşıma ve Yükleme gibi çeşitli işlerde çok geniş amaçlı olarak kullanılmaktadır. Çok sert zeminlerin kazılmasında kapasiteleri dahilinde çalışabilir fakat bir dozer kadar iş yapma kabiliyeti yoktur.

TAVAN VİNCİ

Tavan Vinci; yekpare ve tek bir hareket yolunda imal edilmiş raylı sistemlere verilen addır. Bu raylı sistemlerde bir düzlem içerisinde yük kaldırıp hareket edebilen vinçlere de “Tavan Vinci” denir. Vinçlerin rayları çelik konstrüksiyondan imal edilir. Vinçler, rayların bulunduğu düzlemde ileri, geri,yukarı ve aşağı olmak üzere 4 yönde, iki boyutlu olarak hareket edebilirler.

TRANSMİKSER

Transmikser; Kamyon şasisi üzerine monte edilmiş, betonu homojen şekilde karıştırma ve boşaltmaya uygun beton karıştırıcısı.

MOBİL VİNÇ

Mobil Vinç; istenilen yükleri kaldırıp, bir başka yere aktarmaya yarayan ve hem iş gücü hem de zaman tasarrufu sağlayan, ağır iş makineleridir.

PERSONEL YÜKSELTİCİ

Personel Yükselticiler; tekerlekli ya da sabit bir gövde üzerinde yükselebilen mekanizmanın ucunda platform yer alan araçlardır. Yükselebilen platformları sayesinde, işi gerçekleştirecek personeli bu platform ile talep edilen belirli bir yüksekliğe çıkarabilirler.

ASFALT SERME (FİNİŞER)

Finişer; beton ve asfalt serme makinesidir. Hidrolik pistonları sayesinde yükseltip alçaltarak, % 80 eğimde istenilen kalınlıkta ve genişlikte beton dökebilmektedir.

BETON PÜSKÜRTME

Püskürtme Beton (shotcrete); normal betona göre daha ince taneli ve daha yüksek çimento oranlı özel dizayn betonun, yüksek basınçlı pompa ve hava ile birlikte püskürtülmesiyle kendi kendine sıkışan betondur..

BETON SANTRALİ

Çimento, kum, çakıl, su, kırılmış taş ve agrega gibi hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, belirli miktarlarda karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere "beton santrali" denilmektedir. Taşınabilir beton santrallerinden, sabit beton santrallerine birçok tipte beton santrali vardır.

BETON POMPASI

Sektörde şantiyelerde kullanılan en önemli araçlardan biri beton pompasıdır. Beton Pompası , basit bir şekilde anlatmak gerekirse, yüksek binalara sıvı beton pompalamaya yarayan makinalardır. Beton üretim tesislerinde üretilen hazır betonun transmikser ile döküm sahasına ulaştıktan sonra istenilen yüksekliğe, istenilen uzaklığa, istenilen miktarda dökülmesini sağlayan makinelerdir.

İŞ KAMYONU

Toprak, kaya ve maden taşıma işleri yapan makinelerdir. Kamyonlar düz şasi ve belden kırmalı şekilde imal edilir. 11-100 m3 kapasitesine sahiptir.

ÇÖP KAMYONU

Çöp kamyonu, küçük miktarlardaki biriken atıkları toplayarak, çöp depolama alanlarına taşıyan, bu iş için tasarlanmış kamyon tipidir. Bu araçlara teknik olarak "atık toplama aracı" da denir.

KAYA KAMYONU

Madenlerde çalıştırılmak üzere özelleştirilmiş iş kamyonlarıdır. Bu araçlar yükserk tonajda harfiyat ve kaya taşıyabildiklerinden zaman ve makina tasarrufu sağlaması açısından önemlidir.

VİDANJÖR

5 tondan 20 tona kadar paletli ve blower güçlü emiş pompalı, çamur ve sıvı atıkların ve temiz suların çekiminde kullanılan bomlu ve bomsuz araç üstü yer üstü römork üstü ve ray üstü iş araçlarıdır.

KONSAKÖR

Konkasör; Taş veya Madenleri kırma eleme yıkama yapan tesisin genel adıdır. Özellikle taş ocaklarında elde edilen kaba malzemeyi ufaltıp, yol ve yapı sektöründe kullanılacak biçime getirmektedir. General Makina istenilen kapasiye göre sabit ve mobil konkasör tesisleri üretmektedir.

SİLİNDİR

Silindir: zemin düzleme aracı. İnşaat ve yapı sektöründe; karayolu bakım, yapım ve onarımı, toprak alanların düzelşetirilmesi, su kanalı açımı ve düzleştirilimesi gibi bir çok alanda kullanılan iş makinasıdır…

ZEMİN DELGİ

Delme Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, delme makinesinin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapma, delme makinesini kurma ve delik delme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

ZEMİN SÜPÜRME

Zemin Süpürme; Araç üzerine monte edilen Vakumlu Yol Süpürme Makinası; yardımcı motor, çöp haznesi, vakum fanı, hidrolik ve pnömatik sistem, fırça ve sulama sistemlerinden meydana gelmektedir.

KAMAG (ENDÜSTRİYEL TAŞIYICI)

Kamag; normal taşıyıcılarla taşınamayacak derecede büyük yükleri taşımak için kullanılan iş makinalarıdır. Diğer iş makinaları ya da tünel delgileri, gemi parçaları, silo parçaları vb. taşımak için kullanılır.

KULE VİNÇ

Kule Vinç; Genellikle Şantiyelerde sabit yada hareketli bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin yatay ve düşey taşınmasını sağlayan, çelik yapılı bir makinedir. Kule gibi yükselebilen gövdesi olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir