•  

    Yüzevler Mh. Torumtay Sk. No:48/B

ÜDY (ÜST DÜZEY YÖNETİCİ)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilere üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici olarak ifade edilir.

GEREKLİ EVRAKLAR

  • Nüfus cüzdanı ve ehliyet fotokopisi

  • 2 adet biyometrik fotoğraf

  • Diploma (Aslı veya fotokopisi)

  • Sabıka kaydı (E-devlet şifresi ile alınabilir)

  • İkametgah (E-devlet şifresi ile alınabilir)

BU BELGEYİ ALMAK İÇİN KURUMUMUZA BAŞVURUN